Przejdź do treści Przejdź do dolnej stopki strony

Biblioteka

Biblioteka

Konto Czytelnika

Nowości Książkowe

Katalog biblioteczny

Regulamin

Statut

Historia biblioteki publicznej w Moszczenicy

Początki biblioteki publicznej w Moszczenicy sięgają pierwszej połowy XX wieku. Najpierw był to jeden z 59 punktów bibliotecznych, które działały na zlecenie Powiatowej Biblioteki Powszechnej w Gorlicach. Punkt ten organizowała i prowadziła w swoim domu nauczycielka Stanisława Godek (Godekówna). Za swoją pracę otrzymywała jedynie symboliczną, kwartalną nagrodę.

W 1955 roku została założona Gromadzka Biblioteka Publiczna jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej księgozbioru jest z dnia 17 grudnia 1955 roku. Jest to poradnik Praktyczne pszczelnictwo. Książka opisuje biologię pszczół, całoroczną pracę w pasiece oraz choroby i szkodniki pszczół. Jako ciekawostkę należy podać, że w zbiorach biblioteki znajduje się do tej pory i może być ciekawą literaturą dla współczesnych pszczelarzy (link do książki znajduje się tutaj).

Stanisława Godek prowadziła placówkę do 1964 roku. W latach 1965–1982 pracownikiem biblioteki była Monika Markowicz. Wówczas w bibliotece pracowały także: Emilia Bielewicz, Grażyna Wresiło oraz Elżbieta Kijek. W latach 1982–1996 kierownikiem biblioteki była Wiesława Gomułka. Od 1996 roku pracownikiem biblioteki jest Halina Wałęga.

Przez lata zmieniała się lokalizacja biblioteki. Do 1961 roku znajdowała się w domu Stanisławy Godek, potem mieściła się w Domu Gromadzkim, następnie ulokowano ją w domu Franciszka Bajora (koło cmentarza). Kolejne przenosiny to budynek Urzędu Gminy. Stamtąd księgozbiór został przetransportowany do starego, a następnie nowego domu Wiesławy Gomułki. Gdy z budynku tzw. starej szkoły klasy I–III zostały przeniesione do nowej szkoły, biblioteka na stałe zajęła obszerną salę w tym budynku.

Od 2011 roku biblioteka jest w pełni zautomatyzowana. W ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem nowoczesnych technologii teleinformatycznych” placówka otrzymała sprzęt komputerowy oraz profesjonalny system komputerowy. Dzięki temu został opracowany elektroniczny katalog biblioteczny zawierający cały księgozbiór biblioteki. Czytelnicy mają możliwość internetowego przeglądania, zamawiania i rezerwowania wybranych przez siebie publikacji.

Historia Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy

Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy został powołany Uchwałą nr 19/5/83 Gminnej Rady Narodowej z dnia 21 czerwca 1983 roku. Na początku działalności GOK posiadał jedno pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Gminy o powierzchni 5 m2 oraz w każdy piątek korzystał z sali posiedzeń do prowadzenia działalności imprezowej. Pierwszym dyrektorem GOK była pani Izabela Cyran.

W 1992 roku Gminny Ośrodek Kultury został przekształcony w Gminny Klub Kultury. W tym też roku Urząd Gminy zawarł z Zarządem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska umowę na wynajem pomieszczeń na piętrze w pawilonie GS na prowadzenie działalności kulturalnej w ramach Gminnego Klubu Kultury wraz z prowadzeniem kawiarni. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku działalność kulturalną przeniesiono do budynku tzw. starej szkoły.

W dniu 5 marca 1999 roku Rada Gminy Moszczenica podjęła uchwałę nr V/34/99 w sprawie połączenia Gminnego Klubu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy. W takiej formie funkcjonuje do dzisiaj.

Nasza kadra

Joanna Brach

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki

Anna Gwóźdź

główny księgowy

Halina Wałęga

kustosz- Biblioteka w Moszczenicy

Agata Skrobot

starszy bibliotekarz- Biblioteka w Staszkówce

Aleksandra Stróżyk

animator kultury/ wychowawca PWD

Elżbieta Grabiec

wychowawca PWD

Angelika Turek

referent

Małgorzata Duran

pracownik gospodarczy

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content