Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Remont i doposażenie miejsca do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji na terenie Gminy Moszczenica

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy początkiem  2023 roku  realizował projekt pod nazwą „ Remont i doposażenie miejsca do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji na terenie Gminy Moszczenica”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Operacja realizowana była w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Projekt swym zakresem objął modernizację i doposażenie dwóch pomieszczeń użytkowanych przez  Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy tj. sali i pomieszczenia gospodarczego znajdujących się w budynku przy Kompleksie Sportowym „Orlik” w Moszczenicy. W zakresie prac  budowalnych została przełożona i wyrównana kostka pod wiatą, poszerzono chodnik prowadzący do sanitariatów, ułożono nowe płytki. Wewnątrz  wykonano prace malarskie, elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Pomieszczenie gospodarcze wyposażono w zestaw mebli, sprzęt AGD-lodówkę, piekarnik, patelnię elektryczną, zmywarkę, kuchnię indukcyjną. Zakupiono zestaw naczyń, garnków, warnik i robot kuchenny. Dopełnieniem wyposażenia są stoły i krzesła oraz dekoracja okien. W ramach projektu zakupiono również nowe pianino, aparat fotograficzny i duży grill.

Wartość całego zadania wyniosła: 95.809,16 zł, z tego kwota dofinansowania 60.963,00 zł.

Podejmując się tego zadania chcieliśmy stworzyć bardziej dogodne warunki do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji, budowy więzi społecznych i zachowania lokalnej tożsamości. Ze względu na różnorodny charakter wydarzeń i spotkań organizowanych w tych pomieszczeniach mamy nadzieję, że spełnią one oczekiwania naszej lokalnej społeczności i będą służyły jej przez wiele lat.

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content