Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Miło nam poinformować, że Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy brał udział w projekcie „Sieć na kulturę”. Projekt był realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Celami projektu były m.in. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych i samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10–18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć oraz wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W szkoleniach „Bezpieczne zachowania w sieci” wzięło udział dziesięć osób z Moszczenicy. W szkoleniach „Edukacja on-line”, które ukończyło osiem osób, uczestniczyła młodzież ze Staszkówki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończyli cykl szkoleń, otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Dzięki realizacji zadania Ośrodek Kultury i Biblioteki otrzymał trzy laptopy i trzy tablety, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć.

{gallery}zdjecia/2022/2/siec_na_kulture{/gallery}

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content