Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica ma przyjemność ogłosić, iż w naszej miejscowości realizowany jest projekt „Kocham Polskę”.

Zgodnie z założeniami zadania Stowarzyszenie przy wsparciu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy będzie prowadziło działania mające na celu wspieranie patriotyczne dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród społeczeństwa a zwłaszcza młodego pokolenia oraz promocję polskich symboli na terenie powiatu gorlickiego.

Działania w ramach projektu:- Warsztaty „Moje symbole narodowe” (warsztaty dla chętnych grup przedszkolnych i szkolnych z terenu powiatu gorlickiego, z dostosowaniem treści i formy do wieku uczestników), – Organizacja Gminnego konkursu recytatorskiego poezji Marii Konopnickiej (celem konkursu jest popularyzacja twórczości M.Konopnickiej, konkurs zostanie zorganizowany w trzech kategoriach wiekowych i dwóch etapach: na terenie szkół i przedszkoli Gminy Moszczenica oraz finał w OKiB , podczas którego zostaną wyłonieni laureaci i wręczone będą nagrody), – Organizacja Powiatowego konkursu plastycznego „Polskie symbole narodowe” ( konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych na podstawie wcześniej opracowanego regulaminu. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przekaże trzy najlepsze prace na etap powiatowy. Ze zgłoszonych prac na etap powiatowy zostanie przygotowana wystawa, która będzie zaprezentowana podczas Obchodów Święta Niepodległości), – Rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe (każda instytucja biorąca udział w konkursie plastycznym otrzyma następujące materiały: godła w oprawie- 3 szt., duże flagi- 3 szt., chorągiewki oraz zestaw dydaktyczny – 1 kpl., – Zakup 2 masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami (zakupione maszty i flagi będą nieodpłatnie udostępniane przez Stowarzyszenie przedszkolom, szkołom lub innym placówkom- do wykorzystania w czasie imprez patriotycznych lub innych wydarzeń państwowych), – Obchody Święta Niepodległości i Wieczornica Patriotyczna ( w szkołach i przedszkolach zostaną przygotowane akademie, po których odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Ojczyzny. Na placu flagowym odśpiewany zostanie hymn narodowy, złożone kwiaty. W godzinach popołudniowych zostanie zorganizowana Wieczornica Patriotyczna, podczas której zaprezentowana będzie wystawa „Polskie Symbole Narodowe” oraz montaż słowno-muzyczny. Będzie również pokaz polskich tańców narodowych oraz poczęstunek składający się z tradycyjnych polskich potraw).  Realizacja zadania przyczyni się do zaspokajania potrzeb w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich społeczeństwa oraz upowszechniania znaczenia symboli narodowych, podtrzymywania narodowej tradycji, pielęgnowania polskości. Działanie jest komplementarne z działaniami Stowarzyszenia i innych podmiotów na rzecz społeczności lokalnej, w których to wychowanie patriotyczne, poznawanie historii Polski i regionu, promocja polskich tradycji i polskich symboli narodowych jest stawiane jako jeden z priorytetów.

Na realizację zadań z tego projektu Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica otrzymało od Województwa Małopolskiego dofinansowanie w kwocie: 20 000, 00 zł.

Zadania realizowane będą w terminie 2022-05-01 do 2022-11-30.

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content