Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica wspierając organizacje działające na terenie naszej gminy, które wzbogacają jej ofertę kulturalną, przyczyniają się do promocji gminy oraz tworzą warunki do integracji społeczeństwa realizuje projekt „Muzyka bez granic”.

Celem nadrzędnym projektu jest przypomnienie mieszkańcom bogactwa ich kultury i tradycji muzycznej poprzez wybór kilkunastu pieśni ludowych, zaaranżowanie, opracowanie i zaprezentowanie ich na koncertach.

Działania w ramach projektu:

Warsztaty wokalno- muzyczne (warsztaty dla członków chóru Dominanta, łącznie 40 godz.),

Koncert podczas Gminnego Dnia Rodziny (koncert pieśni ludowych w wykonaniu Chóru Dominanta w czerwcu 2022r., jako okazja do integracji mieszkańców, upowszechniania kultury oraz prezentacja nowego repertuaru i promocja Chóru),

Wyjazd na Octoberfest do Monachium (2-dniowy wyjazd do Monachium, występ Chóru podczas części artystycznej  Octoberfest oraz koncert w kościele w Monachium- zapewnienie młodzieży transportu, noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia, opieki pilota).

Realizacja zadania wzbogaci ofertę kulturalną gminy, będzie również doskonałą promocją naszego regionu oraz Małopolski za granicą. Zadanie ma również zmotywować młodych ludzi do włączenia się w działalność chóru oraz szerzenie lokalnej kultury, utrzymanie tożsamości lokalnej i regionalnej. Działanie jest komplementarne w działaniami Stowarzyszenia i innych podmiotów na rzecz społeczności lokalnej, w których to działaniach edukacja kulturalna i integracja społeczeństwa oraz wspieranie i przeciwdziałanie jakimkolwiek rodzajom wykluczenia w tym kulturalnego stawiane są jako jeden z priorytetów.

Na realizację zadań z tego projektu Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica otrzymało od Województwa Małopolskiego dofinansowanie w kwocie: 25 000, 00 zł.
Zadania realizowane będą w terminie 2022-04-01 do 2022-10-31.

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content