Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Zapraszamy do przeczytania artykułu pana Piotra Burkota — dyrygenta chóru Dominanta ze Staszkówki — na temat działalności zespołu.


,,Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają, bo ludzie źli, acz uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Od narodzin, aż do śmierci człowiekowi towarzyszy muzyka — uświetnia ważne wydarzenia rodzinne, święta regionalne czy też uroczystości narodowe.

Osoby młode z reguły interesują się otaczającym światem, a ich poglądy nie są jeszcze w pełni ukształtowane ani podatne na oddziaływanie mediów. Jest to więc właściwy moment, aby zainteresowali się wartościową sztuką i odnaleźli w jej uprawianiu oraz odbiorze źródło radości. To właśnie kontakt ze sztuką uwrażliwia, pobudza wyobraźnię, a także rozwija emocjonalność człowieka.

Myśląc między innymi o tym, zrodził się pomysł założenia chóru parafialno-gminnego, którego inicjatorem był proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Staszkówce — ks. Krzysztof Jarmuła. Chór Dominanta powstał w styczniu 2017 roku i szybko zaznaczył swoją obecność w środowisku lokalnym. Aktualnie liczy około czterdziestu osób, a w jego skład wchodzą uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce, uczniowie szkół średnich oraz studenci. Dyrygentem chóru jest pan Piotr Burkot — absolwent Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, obecnie pełniący funkcję organisty oraz nauczyciela w Staszkówce.

Działalność chóru, któremu przewodzi hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, obejmuje trzy obszary tematyczne: użytkowy, wychowawczy oraz poznawczo-kształcący. Podstawowym zadaniem chóru jest uświetnianie śpiewem uroczystości kościelnych oraz gminnych.

Bardzo ważnym zadaniem chóru Dominanta jest kształtowanie osobowości chórzystów. Konieczność systematycznej pracy wpływa na rozwój samodyscypliny oraz uczy odpowiedzialności. Obecność poza domem wymaga samodzielności oraz wypracowuje odpowiedzialność indywidualną i grupową.

Nabór do chóru odbywa się raz w roku. Podczas przesłuchań kandydaci ubiegający się o wstąpienie do chóru muszą spełnić następujące wymagania: słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu, predyspozycje psychiczne i fizyczne oraz dobre wyniki w nauce. Kandydaci przez pierwszy rok uczestniczą w zajęciach przygotowujących, następnie przechodzą do chóru podstawowego.

Repertuar chóru jest zróżnicowany, dostosowany do aktualnych potrzeb. Przede wszystkim obejmuje muzykę sakralną z różnych epok, odpowiadającą poszczególnym okresom liturgicznym. Ponadto repertuar jest przygotowywany pod kątem występów, bowiem wymogi poszczególnych koncertów zobowiązują do wykonywania repertuaru zgodnego z konwencją danej uroczystości. Obecnie chór w swoim repertuarze posiada około pięćdziesięciu utworów (w tym czternaście kolęd i pastorałek oraz kilkanaście świeckich).

Podsumowując, myślę, że żaden tekst nie potrafi dokładnie i do końca przybliżyć działalności, sposobu pracy oraz tradycji w danym chórze. Przecież to wszystko odbywa się w czasie i nie jest zjawiskiem statycznym, dlatego trudno jest uchwycić wiele momentów czy zdarzeń, w których zawiera się działalność młodzieżowego chóru ze Staszkówki. Należy jednak podkreślić, że rola, jaką pełni chór jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Działalność w chórze uwrażliwia na piękno i potrzeby drugiego człowieka, pomaga również rodzicom w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Członkowstwo w chórze mobilizuje do systematycznej pracy i odpowiedniego zachowania się zarówno w szkole, jak i poza nią. Niewątpliwie chór swoją działalnością promuje naszą małą ojczyznę — parafię Staszkówka i gminę Moszczenica.

Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim, którym zawdzięczamy nasze powstanie, a w szczególności: ks. proboszczowi Krzysztofowi Jarmule, panu Jerzemu Wałędze — wójtowi Gminy Moszczenica, pani Danucie Luboch — dyrektorowi Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, pani Halinie Łaś — dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszkówce, panu Janowi Gąsiorowi — sołtysowi Staszkówki, rodzicom chórzystów oraz wszystkim, którzy nas wspierają. Szczególne słowa podziękowań kieruję do członków chóru za ich trud, poświęcanie czasu i cierpliwość podczas wielogodzinnych prób.

Na dalszą pracę i rozwój niech nam towarzyszą słowa klasyka: „Wszystko, co piękne rodzi się w trudzie, lecz trud mija, a piękno pozostaje”.

 

Piotr Burkot — dyrygent chóru

{gallery}zdjecia/2020/8/chor{/gallery}

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content