Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

„Doposażenie centrum kultury w Gminie Moszczenica” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica, który swym zakresem obejmuje doposażenie dwóch pomieszczeń w Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy — dużej sali oraz kuchni.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Projekt ma charakter ogólnodostępny, niekomercyjny i służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Podejmując się tej operacji, chcemy stworzyć bardziej dogodne warunki do kultywowania tradycji, budowania rodzimej tożsamości wśród obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Gminy Moszczenica — zgodnie z celem szczegółowym zadania. Ogromnym dziedzictwem i wartością są bowiem nasza historia, tradycja, zwyczaje, a także osiągnięcia naszych wielkich przodków, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia.

Całość dotychczasowych oraz planowanych działań, których realizację umożliwi doposażenie Ośrodka Kultury i Biblioteki, wpłynie niewątpliwie na szeroko pojęte krzewienie rodzimej kultury wśród mieszkańców Moszczenicy. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica koncentruje swoje działania zarówno wokół szeroko pojętej promocji gminy, jak i kultywowania tradycji regionalnych, organizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy — miejscu pełniącym funkcje społeczno-kulturalne dla całego obszaru Gminy Moszczenica. Miejsce to kojarzy się kilku pokoleniom mieszkańców z krzewieniem rodzimej kultury na terenie gminy, jej historią i dziedzictwem, a jednocześnie z centrum integracji lokalnej społeczności. Na takie postrzeganie składają się organizowane od wielu lat, m.in. przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica, spotkania okolicznościowe integrujące pokolenia, konkursy, wystawy, przeglądy, kameralne koncerty oraz warsztaty tematyczne.

Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia działań Stowarzyszenia wymagały modernizacji oraz doposażenia, by zarówno swym wyglądem, jak i funkcjonalnością wspierały działania na rzecz kultywowania lokalnych tradycji, upamiętniania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego. Wyposażenie należało dostosować do współczesnych standardów i możliwości technicznych, aby można było w sposób wygodny kontynuować dotychczasowe i przyszłe działania o charakterze społeczno-kulturalnym.

Na realizowaną operację złożyły się następujące elementy:

— duża sala została wyposażona w 8 nowych stołów i 20 krzeseł, zestaw mebli, podświetlany system wystawienniczy, duży telewizor z dostępem do Internetu, nagłośnienie oraz nową dekorację okien,

— kuchnia uzyskała zupełnie nowy wygląd dostosowany do współczesnych standardów, gdzie zamontowano zestaw funkcjonalnych mebli, wymieniono i uzupełniono sprzęt ADG: piekarnik, lodówkę, zmywarkę, kuchenkę gazową pięciopalnikową, okap z oświetleniem; zakupiono również komplet nowych naczyń: serwis kawowy, talerzyki, bulionówki oraz termosy.

Uważamy, że cel ogólny zadania, jakim jest wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego, został osiągnięty, a efekty widać na poniższych zdjęciach.


{gallery}zdjecia/stowarzyszenie/10/LGD{/gallery}

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content