Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w ramach placówki wsparcia dziennego dla 150 dzieci i młodzieży i 110 rodziców / opiekunów tych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie na terenie gminy Moszczenica placówki o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym.

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zamieszkujących lub uczących się w szkołach na terenie Gminy Moszczenica z siedzibą w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce wraz z dwoma punktami: w Zespole Szkół w Moszczenicy oraz w Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy.

Łącznie placówka dysponuje 100 miejscami wsparcia, w tym:

— przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce – 30 miejsc,

— przy Zespole Szkół w Moszczenicy – 45 miejsc,

— przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy – 25 miejsc. 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 4 850 631,41 zł

Wartość dofinansowania: 4 123 036,69 zł

Oferta placówki:

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć: opiekuńczych, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, matematycznych, matematyczno-informatycznych, języka angielskiego, kulturalno-czytelniczych, biologiczno-chemicznych, fizycznych, muzycznych, plastycznych, rytmiczno-tanecznych, kulinarnych, nauki pływania, nauki jazdy na łyżwach, pomocy w odrabianiu zadań domowych i przygotowywaniu się do kolejnych lekcji. Organizowane będą także cykliczne wyjazdy edukacyjno-kulturalne, ponadto zimowiska, półkolonie i festiwale rodziny.

Wsparcie dla rodziców / opiekunów uczestników będzie obejmowało: spotkania rodzinne, w tym wyjazdy w ciekawe miejsca, indywidualne konsultacje rodzicielskie oraz warsztaty w ramach szkoły dla rodziców.

Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATYNY. Ponadto wszystkie dzieci i młodzież będą miały zapewniony posiłek, odpowiedni do pory zajęć, a rodzice catering podczas warsztatów.   

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny Społecznie, Działanie 2, Poddziałanie 1.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego realizacji prosimy o kontakt z biurem projektu:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
ul. Św. Jana Pawła II 3
38-321 Staszkówka
tel. 18 3541124
e-mail: spstasz@poczta.onet.pl


Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content