Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Publikujemy pismo kierownika projektu pani Haliny Łaś dotyczące działalności Placówki Wsparcia Dziennego do 14 lutego 2021.

Uczestnicy projektu pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”

Informuję, że zgodnie z pismem z Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 1.02.2021 r., znak: WP-IV.991.6.2.2021, Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica w terminie do 14.02.2021 r. może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. W związku z powyższym wychowawczynie nadal będą realizować zajęcia w formie zdalnej tak, jak do tej pory.

Halina Łaś — kierownik projektu

Pismo można pobrać tutaj.

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content