Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Publikujemy pismo kierownika projektu pani Haliny Łaś dotyczące działalności Placówki Wsparcia Dziennego do 17 stycznia 2021 roku.

Uczestnicy projektu pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”

Informuję, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2316) Placówka Wsparcia Dziennego w terminie do 17.01.2021 r. może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. W związku z powyższym w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica wychowawczynie będą realizować zajęcia w formie zdalnej tak, jak do tej pory.

Halina Łaś — kierownik projektu 

Pismo jest do pobrania tutaj.

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content