Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Szkoła dla Rodziców

Zajęcia Szkoły dla Rodziców pozwalają na wnikliwsze poznanie świata dziecka i jego potrzeb. Umożliwiają zapoznanie się z obszarem komunikacji interpersonalnej służącej budowaniu przestrzeni większego zrozumienia międzypokoleniowego oraz budowania bliskiej relacji między rodzicem a dzieckiem.

Kurs umożliwia ćwiczenie się w aktywnym słuchaniu dziecka oraz konstruktywnym wyrażaniu własnych potrzeb rodzicielskich. Na spotkaniach są omawiane także tematy, takie jak: dyscyplina, wzmacnianie i motywowanie dziecka oraz jego aktywizowanie, rozwój psychiczny dziecka i jego problemy emocjonalne, niepowodzenia szkolne, zagrożenia w sieci czy uzależnienia. Zajęcia dają możliwość przedstawiania przez rodziców własnych doświadczeń i wyrażania swoich refleksji.


Poradnictwo dla rodziców

Cel: Analiza sytuacji życiowej i rodzinnej dziecka, poznanie jego funkcjonowania w różnych obszarach życia. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka, szczególnie w obszarach deficytowych. Motywowanie rodziców do pracy z dzieckiem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary trudne. Proponowanie konkretnych metod i schematów działania z dzieckiem. Systemowe wspieranie jakości życia i funkcjonowania rodziny.

Formy wsparcia: Rozmowa, uczenie technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz technik pracy z dzieckiem, wentylowanie emocji, profilaktyka zdrowia.

Mirosław Biedroń

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content